Projekt ERASMUS+ v Sociální agentuře

Sociální agentura, o.p.s. poskytuje vzdělávání dospělým. Vždy si klade za cíl být stálou, kvalitní, ale současně i progresivní organizací. Chceme poskytovat produkty a služby, které budou mít dopad nejen na vzdělávání dospělých, ale současně na život osob, které mají omezené příležitosti, na jejich rodiny, zaměstnavatele a potažmo celou komunitu. Následováním nových trendů ve vzdělávání a využití jejich nástrojů a možností chceme zajistit poslání naší organizace a pomoci tak zlepšit kvalitu života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění.

Proto jsme se rozhodli vytvořit projekt mezinárodní spolupráce prostřednictvím mobilit. Ten byl následně schválen v programu ERASMUS+, další vzdělávání dospělých, pro rok 09/2021-03/2023. Projekt Rozvoj ve vzdělávání dospělých prostřednictvím digitalizace jsme zaměřili na to, abychom se naučili lépe, snáze a rychleji vyhledávat klienty z řad široké veřejnosti a nabídnout jim o to dříve možnost podpory, vzdělávání nebo sociálních služby. Máme potřebu se zaměřit na ještě kvalitnější vyhledávání na sociálních sítích, nejen působením na oficiálních úřadech či v inzerci. Vzhledem k narůstající potřebě rozvoje digitálních schopností u všech pracovníků, našich klientů či zájemců o vzdělávání, cílíme také na zdokonalení našich dovedností v digitalizaci, které odpovídá standardům pro 21. století.

Cíle projektu zahrnují:

  • Navýšení počtu osob, které jsme schopni vzdělávat nebo kterým jsme schopni nabídnout podporu a sociální služby.
  • Sdílení způsobů řešení aktuálních výzev ve vzdělávání všech cílových skupin dospělých prostřednictvím sítě partnerů z různých kult
    urních a národních oblastí. (konkrétní země Kypr LCEducational, Španělsko Inercia DIGITAL)
  • Proškolení týmu v nástrojích, které jsou nutné pro 21. století a jsou v kontextu inovativního vzdělávání včetně digitalizace a její podpory ve vzdělávání. (INERCIA DIGITAL, Španělsko)