Jak hodnotí projekt Erasmus+ naši pracovníci

Ivana Hladíková, vedoucí ekonomického úseku SA:

„Naprosto pozitivní bylo zjištění ohledně „fungování“ a zapojování rodin a příbuzných osob se zdravotním postižením, které dochází do denních center u neziskové organizace poskytující sociální služby. Všichni se vzájemně znají, sdílejí své situace, pocity, prožitky, fungují jako aktivní propojená komunita, členové rodin se aktivně zapojují do organizace výjezdů svých příbuzných (klientů služby) např. při výjezdech na výlety v rámci země i mimo ní.„

Dana Veselá, vedoucí úseku sociálních služeb SA, vedoucí úseku dobrovolníků

„Velkým přínosem pro nás byly návštěvy místních sociálních služeb. U poskytovatele služeb, kde mají cílovou skupinou lidí s poruchou autistického spektra, mě oslovilo přizpůsobení podmínek co nejreálnějšímu životu. Pokud klient rozbije okno, nebo dveře, není vše okamžitě opraveno. Pracovníci se snaží přiblížit uživatelům služby co nejreálnější podmínky. Dokud v domácnosti nejsou peníze na opravu, zůstanou věci rozbité do té doby, než bude mít člověk peníze na opravu. Služby se nesvazovaly obavami z odpovědnosti, pokud by se o rozbité okno člověk zranil. Naopak to vzali jako příležitost natrénovat co dělat, když se to stane v běžném životě.

U dalšího poskytovatele služeb mě oslovilo, že se uživatelé na aktivity scházejí v kavárně a pak jdou na aktivitu do patra. Opět se jedná o reálné podmínky. Nebyl to bezbariérový prostor. Klient, který používal chodítko, prostě šel po schodech delší dobu, ale nevyžadoval zvláštní podmínky. Je zvyklý přizpůsobit se reálným podmínkám.

Všechny tyto poznatky jsme zapracovali do poskytování služeb v našich sociálních službách. Např. jedna naše uživatelka, která k chůzi potřebuje chodítko, vždy vyžadovala přiložení nájezdové rampy přes práh ve dveřích. Poté, co jsem jí sdělila zkušenosti z Kypru, se sama rozhodla, že se chce připravovat na chůzi v běžném prostředí, kde nemá vždy všude absolutně bezbariérový přístup. Postupně trénovala přechod prahu s chodítkem a nyní již rampu nepotřebuje.“

Kateřina Cibulková, vedoucí úseku Pracovní rehabilitace Sociální agentury

„Výstupy z aktivity stínování má vliv na můj pracovní a současně i osobní život. Díky výstupům výjezdu jsem připravila přednášku v souvislosti s mým studiem ČZU Institut vzdělávání a poradenství, obor Kariérové poradenství a vzdělávání.

Náplní prezentace bylo:
1. Představení projektu v rámci předmětu Program pro mobilitu (STUDIUM, PRÁCE ČI DOBROVOLNICKÁ ČINNOST V ZAHRANIČÍ Podělte se o zkušenostmi se studiem, prací či dobrovolnickou činností v zahraničí. Vybrala jsem si projekt SA, na kterém můžu představit i fungování evropských projektů na podporu mobility.

2. Dále bude má bakalářská práce na téma: Kariérové poradenství pro osoby se zdravotním postižením (konkrétně osoby s duševním onemocněním). V závěru mé bakalářské práce porovnávám postup práce s klienty v SA, a postup, se kterým jsme se seznámili na LCE na Kypru. Zde bude zmíněno sdílení zkušenosti společné práce s klienty přímo v kavárně, přístup ke klientům, práce s rodinou, atd.

Barbora Rychtaříková, vedoucí úseku poradenského a vzdělávacího centra

„Absolvováním kurzu v organizaci INERCIA DIGITAL „Digitální rozvoj dospělých se zaměřením na dovednosti 21. století“, jsem si rozšířila digitální znalosti a dovednosti, diskutovala jsem ve skupině nad zadanými tématy v cizím jazyce, zlepšovala jsem si kompetence, získala jsem nové poznatky
o možnostech inovativních nástrojů ve vzdělávání, měla jsem možnost porovnat a zhodnotit kvalitu vzdělávání podle inovativních parametrů s podmínkami u nás v ČR, získala jsem inspiraci pro svou práci, ale také pro naše interní a externí spolupracovníky, měla jsem možnost představit naši organizaci a porovnat činnost a způsob práce obou partnerů a vzájemně se inspirovat, po této zkušenosti se můžeme pokusit vytvořit možné průsečíky spolupráce na projektech vzdělávání dospělých v budoucích letech a dál se rozvíjet a zkvalitňovat naše služby.“

Hana Buchalová, administrativní pracovník ekonomického úseku, finanční manažer Erasmus+ projektů

„Získala jsem možnost se podílet na zahraničním programu, spolupracovat s inspirativní organizací a kolegy, rozvíjet své kompetence, připravovat nové projekty, které do SA přinášejí inovace. Získala jsem sebejistotu z jednání v anglickém jazyce, dokázala jsem vyjednat základní potřeby a uvolněně konverzovat i složitější při řešení problémů v zátěžových situacích. Poznala jsem jinou kulturu, klima jiné organizace – líbilo se mi pozorovat jiný životní styl, uvolněnost, vstřícnost, otevřenost vůči cizincům i u těch, co neuměli anglicky. Bylo důležité a obohacující zažít kolegyně jinak než v práci, prohloubit
si takto pracovní vztahy.“