Ředitel organizace Mgr. Jaromír Licek

Jaký byl důvod k napsání projektu?

 • Získání zahraničních zkušeností s fungováním obdobných služeb a programů v oblastech sociálních služeb, pracovní rehabilitace, vzdělávání dospělých a dobrovolnictví.
 • Získání informací ohledně určitého typu sociálních inovací v návaznosti na covidové období a celkově se měnící podmínky na základě probíhajících společenských změn v Evropě.
 • Porovnání tuzemského systému služeb se zahraničím.
 • Získání nových zkušeností s realizací projektu z programu Erasmus+

Jaký cíl má projekt naplnit z pohledu SA?

 • Posílení odborné kapacity našich služeb (inspirace, zkušenosti partnerů, ověření našich rozvojových tezí s praxí v zahraničí).
 • Posílení kompetencí členů týmu (schopnost prezentovat problematiku v jiném jazyce, schopnost analyzovat situaci v jiném prostředí a získat inspirativní příklady dobré praxe).
 • Najít zahraniční partnery pro dlouhodobější spolupráci.

Co nabízí projekt pro zaměstnance?

 • Vyzkoušet si prezentační a jazykové dovednosti.
 • Konfrontovat své získané pracovní zkušenosti s praxí v zahraničí.
 • Navázaní pracovních / osobních vztahů s kolegy v zahraničí.
 • Možnost vycestovat do zajímavého sociokulturního prostředí.

Jaký smysl má projekt pro vás jako ředitele SA?

 • Naplnění již dlouhodobě identifikovaných potřeb kmenového týmu.
 • Inspirace, nápady, zkušenosti přenositelné do tuzemského prostředí – konkurenceschopnost organizace.
 • Utužení interpersonálních vztahů mezi členy týmu.
 • Získání zajímavého „benefitu“ pro zaměstnance organizace.
 • Získání partnera pro dlouhodobější zahraniční spolupráci.